Sídlo firmy: Pridružená výroba BORY č. 123, 935 87
Kontakt: mobil:+421 908 027 120, 0918 610 895, tel./fax: +421 366 399 109
zinkovanie@zinkovanie.sk

Fluidné nanášanie práškovej farby

Je to proces pri ktorom sa v nádrži zmieša prášková farba so vzduchom, do ktorej sa ponára horúci výrobok, na ktorý sa naleptá zmiešaný prášok. Po naleptaní prášku sa vytvrdzuje v peci. Ochranná vrstva je od 0,3 mm do 0,5 mm. Táto hrúbka závisí od použitej hrúbky materiálu na výrobku.

Rozmery pecí 1500 x 750 x 700 ( dĺžka, hĺbka, šírka ). Táto metóda sa uplatňuje pri výrobkoch ako sú: koše, rošty, háčiky, ako aj iné výrobky v širokom sortimente