Sídlo firmy: Pridružená výroba BORY č. 123, 935 87
Kontakt: mobil:+421 908 027 120, 0918 610 895, tel./fax: +421 366 399 109
zinkovanie@zinkovanie.sk

Činnosť

  • Bodové zváranie ( odporové)
  • Fluidné nanášanie práškovej farby
  • Galvanické zinkovanie